Herbenoeming burgemeester

De Commissaris van de Koning sprak donderdag 28 januari met de gemeenteraad. In dat gesprek is geconstateerd dat er ruim voldoende draagvlak is voor de herbenoeming van de burgemeester. Arnoud Rodenburg bedankt alle inwoners voor de overweldigende steun in de afgelopen dagen. ‘Door uw en jullie support voel ik me gesterkt om er weer 6 jaar volop tegenaan te gaan voor onze mooie gemeente Midden-Delfland en de regio’.

Vervolgprocedure
De Commissaris van de Koning brengt een rapport uit aan de minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De minister neemt een beslissing.

De raad gaf op 28 januari een verklaring af.