Bestemmingsplannen

Ga direct naar het eind van de content.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming (functie) een stuk grond heeft. Ook geeft dit plan regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd is of gebouwd mag worden. Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor of en wat ergens gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is bindend voor zowel overheid en burgers. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad van de betreffende gemeente.

Waar zijn de bestemmingsplannen te vinden?

De bestemmingsplannen kunt u vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de bestemmingsplannen ook inzien bij het Klantcontactcentrum van onze gemeente.

Hoe werkt de landelijke website?

Op de landelijke website kunt u plannen zoeken op locatie (provincie, woonplaat, straat, adres) of op naam. Let op dat u bij woonplaats alleen Schipluiden, Maasland of Den Hoorn ZH kunt invullen. Midden-Delfland is de naam van onze gemeente, maar geen woonplaats. Daarnaast kunt ook door het inzoomen op de kaart van de website ruimtelijke plannen vinden.

De landelijke website heeft een eigen helpfunctie. In deze instructiefilm (www.youtube.com) gemaakt in opdracht van Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam ziet u hoe u plannen op deze site kan raadplegen.

Waarom zijn niet alle bestemmingsplannen direct zichtbaar op de landelijke website?

De nieuwste bestemmingsplannen zijn hier volledig digitaal te raadplegen. De plankaart van deze plannen is op de website direct zichtbaar. 

Een deel van de bestemmingsplannen die gelden binnen de gemeente Midden-Delfland zijn analoge (papieren) plannen. Deze analoge bestemmingsplannen worden de komende jaren vervangen door nieuwe, digitale, bestemmingsplannen. Van deze plannen kunt u alleen de plangrens zien op de overzichtskaart van www.ruimtelijkeplannen.nl. De bij deze bestemmingsplan behorende documenten (plankaart, voorschriften en toelichting) zijn gescand en als pdf te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl. De gescande versies van de analoge bestemmingsplannen zijn indicatief. Alleen de originele bestemmingsplannen zijn rechtsgeldig. Deze kunnen worden ingezien op het gemeentehuis.

Hoe lees ik een bestemmingsplan als ik alleen de plangrens kan zien?

Als u eerst op het icoon “i” drukt boven het kaartje en daarna op de plancontour klikt, ziet u rechts de gegevens van het bestemmingsplan. Bij deze informatie ziet u ook de verwijzingen naar de pdf-bestanden met de plankaart, de voorschriften en de toelichting.