Informatie over afval

Ga direct naar het eind van de content.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende soorten afval. Klik op het onderwerp waar u meer over wilt weten:

Afvalkalender

U kunt de actuele afvalkalender downloaden op de website van Avalex: www.avalex.nl. Voorheen werd de afvalkalender jaarlijks huis-aan-huis verspreid, met ingang van 2014 is de afvalkalender alleen nog digitaal beschikbaar.

Elektr(on)ische apparatuur

Onder elektr(on)ische apparaten vallen alle grote en kleine apparaten die stroom gebruiken via een snoer, een batterij, etc.

Voorbeelden: koelkast, wasmachine, TV, videospeler, PC, monitor, extern modem, toetsenbord, föhn, mobiele telefoon, headset. Onderdelen van apparaten, zoals een moederbord of geluidskaart, vallen hier niet onder.

Grote en kleine elektrische apparaten kunt u gratis inleveren bij: de winkel bij aanschaf van nieuw, soortgelijk apparaat (‘oud voor nieuw'-regeling, ook voor apparaten waarvoor geen verwijderingsbijdrage geldt) het overlaadstation op de Voltaweg 11 in Delft (ma-za 08.00-12.00 uur en 12.30-16.00 uur).

Grote elektrische apparaten kunt u ook op laten halen als grofvuil (tel. (015) 260 22 00, ma-vr 07.30-17.00 uur).

Apparaten die nog wel werken kunt u brengen naar een kringloopwinkel (Gitstraat 4 en Rotterdamseweg 404 in Delft).

Huisvuil

Het huisvuil wordt ingezameld door middel van minicontainers die bij de huishoudens zijn geplaatst: een groene container voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een grijze container voor het restafval. De minicontainers worden om de week geleegd, de ene week de groene de andere week de grijze.

Het huisvuil van bovenwoningen en galerijwoningen wordt ingezameld door middel van verzamelcontainers die in de gebouwen of in betonnen cocons of ondergrondse containers op straat zijn geplaatst. De ophaaldagen van het huishoudelijk afval staan aangegeven op de afvalkalender die te vinden is op de website van Avalex.

Bij feestdagen gelden afwijkende inzameldagen. Ook die staan op de afvalkalender aangegeven. Daarnaast wordt hieraan in de gemeentelijke voorlichtingsrubrieken aandacht besteed. Het legen van de containers geschiedt door Reinigingsbedrijf Avalex. Informatie over het gebruik van deze containers is verkrijgbaar via telefoon (0900) 0507 (reinigingsdienst Avalex)..

Grof huisvuil/extra vuil/groenafval

Grof huisvuil is het afval dat te groot voor de minicontainers is, zoals bedspiralen, tapijten, meubels, gebundelde takken (niet langer dan 1,5 meter), wit- en bruingoed e.d. Het vuil kan maximaal per 2 m3 aangeboden worden en mag geen sloop- of bouwafval zijn. Het kleinere grof huisvuil moet zoveel mogelijk door middel van de minicontainers worden afgevoerd.

Ophalen grofvuil

U kunt uw grofvuil laten ophalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het info punt van Avalex( onze inzamelaar), tel. 0900-0507. De telefoniste noteert dan om welke soort en hoeveelheid grof vuil het gaat en maakt vervolgens een afspraak voor het ophalen ervan. Het wordt dan gratis meegenomen. U kunt uw grofvuil ook online via internet aanmelden op de website van Avalex, www.avalex.nl, houd wel uw Avalexpas gereed, daar wordt naar gevraagd.

Wegbrengen grofvuil

Grote stukken grofvuil, extra vuil en groenafval kunt u zelf wegbrengen naar het brengstation aan de Voltaweg 11 te Delft (maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 16:00 uur). Denk om uw Avalexpas, daar wordt om gevraagd, zonder pas wordt u niet geholpen. Heeft u echt geen Avalexpas ontvangen, neemt u dan contact op met Avalex tel.nr. 0900-0507.

Avalexpas

In juni 2008 is aan alle huishoudens in de gemeente Midden-Delfland een Avalexpas toegestuurd met een begeleidende brief waarin aangegeven werd waarvoor de Avalexpas diende en hoe die gebruikt moest worden. Met de Avalexpas kan kosteloos (grof)afval worden aangeboden bij het overlaadstation aan de Voltaweg 11 in Delft. Voor het storten van uw grof huisafval bij het overlaadstation in Delft en voor het aanbieden via internet van uw grof huisvuil heeft u uw Avalexpas nodig. Nadere inlichtingen over de Avalexpas kunt u krijgen bij Avalex klanteninformatie 0900-0507.

Klein chemisch afval

Het klein chemisch afval, afkomstig van de huishoudens, wordt ingezameld door middel van de rode milieuboxen die bij de huishoudens zijn geplaatst. Viermaal per jaar rijdt een chemocar door de straten om het chemisch afval op te halen. De chemocar zal u d.m.v. een geluidssignaal erop attenderen, dat u uw milieubox kunt laten legen. Het is de bedoeling dat u de box persoonlijk bij de chemocar aanbiedt. U mag de box dus niet op straat zetten! Indien u overdag niet thuis bent, kunt u van 18.00-20.00 uur op de dag dat de chemocar door uw woonkern rijdt, uw milieubox laten legen. De chemocar zal dan staan:

 • Schipluiden: achter de Albert Heijn, Kasteellaan;
 • Den Hoorn: gemeentewerf bij brandweerkazerne, Woudseweg 7;
 • Maasland: hoek 's-Herenstraat/Huis te Veldelaan.

Een overzicht van de ophaaldagen en de KCA route met tijden is vermeld op de afvalkalender (zie hierboven bij 'afvalkalender'). U kunt de actuele afvalkalender ook downloaden. Vul daarvoor op de website van Avalex uw postcode en huisnummer in.

Chemisch afval van bedrijven

Bedrijven kunnen bij de volgende organisaties terecht voor de afvoer van hun chemisch afval: 

Glastuinders

Kijk voor inlevermogelijkheden op de website van LTO Glaskracht Westland (www.ltoglaskrachtwestland.nl)  

Overige bedrijven

 • tel. (030) 28 55 200 (Van Vliet Groep)
 • tel. (0181) 27 42 74 (AVR)

 Oud papier

 • Kern Den Hoorn: op elke laatste vrijdag van de maand wordt het oud papier ingezameld.
 • Kern Schipluiden: in deze dorpskern wordt het oude papier op elke tweede en elke laatste vrijdag van de maand ingezameld.
 • Kern Maasland: op elke eerste vrijdag van de maand wordt het oud papier ingezameld.

De ophaalploegen kunnen vanaf 18.00 uur langskomen.

Wijzigingen tijdens feestdagen worden via huis-aan-huisblad De Schakel kenbaar gemaakt.

Glas

Op verschillende plaatsen in de dorpskernen staan glasbakken opgesteld. Op deze manier wordt meegewerkt aan glasinzameling - en recycling. Voor meer informatie over glasinzameling kunt u terecht op de website van de Stichting Promotie Glasbak.

GFT

Wat mag er wel en niet in de groene GFT-container? Twijfelt u ook wel eens? Hoe zat het ook al weer met kattenbakkorrels? Mogen die nu wel of niet in de GFT-bak? En zand? In het schema kunt u rustig nalezen hoe de scheidingsregels luiden.

Wat mag er wel en niet in de groene GFT-container?
Wel in de GFT-container Niet in de GFT-container
Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen As uit asbak en open haard
Resten van gekookt eten (GEEN vlees- en visresten)

Vlees- en visresten (inclusief graten en botjes)(Vogelkooi)zand

Pinda- en notendoppen en eierschalen (volle) Stofzuigerzakken
Plantaardige olie en gestold vet Honden- en kattenharen
Theezakjes en filters met koffiedik Luiers
Brood en kaaskorsten (zonder plastic) Melk- en vruchtensappakken
Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren Zand
Snijbloemen en kamerplanten Kattenbakkorrels
Mest van kleine huisdieren met stro Schelpen
  Kauwgom
  Lucifers
  Papier
  Kurken

Als iedereen in Midden-Delfland al het GFT-afval goed zou scheiden, zou er per ophaalronde 2880 kg restafval minder hoeven te worden verbrand. Dit scheelt ruim 1 volle vuilniswagen per maand. 

Overlast van vliegen bij GFT bij zeer warm weer

Bij zeer warm weer ontvangt de gemeente regelmatig meldingen over maden en vliegen. De aanwezigheid van maden wordt veroorzaakt doordat vleesresten onbeschermd in de minicontainer worden gedaan. Het is begrijpelijk dat gedacht wordt dat etensresten in de GFT-container mogen. Echter, GFT staat voor Groente – Fruit en Tuinafval. Mocht u vleesresten hebben, zorg dan dat u dat goed luchtdicht inpakt en deponeert in de (grijze)restcontainer. Zeker met het mooie weer barbecueën wij graag en ontstaat er afval dat gevoelig is voor maden. Als u uw as en vleesresten van de barbecue in een afgesloten verpakking in de minicontainer deponeert, heeft u geen hinder van maden en is het werk van de inzamelaars prettiger, omdat zij geen as over zich heen krijgen bij het legen van de minicontainers.

Composteren GFT goed voor het milieu

Het composteren van GFT levert milieuvoordelen op. Vooral de goede eigenschappen van compost leveren een belangrijke bijdrage.

Voordelen composteren van GFT: 

 • Composteren levert een nuttig product, een natuurlijke bodemverbeteraar.
 • Compost draagt bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem en helpt in de strijd tegen klimaatverandering.
 • Compost houdt de bodem vochtig.
 • Compost zorgt ervoor dat bodemziektes die bijvoorbeeld wortelrot veroorzaken onderdrukt worden. 

Thuis composteren is de meest milieuvriendelijke oplossing. Als u zelf composteert ontstaat er geen afval dat getransporteerd, verwerkt en verpakt hoeft te worden. Zo wordt veel energie bespaard, en is uw tuin tevreden.

Plastic afval

Kunststof verpakkingsafval kun je beter scheiden. Van oude kunststof verpakkingen worden vele nieuwe producten gemaakt. Met de inzameling van kunststof verpakkingsafval haken Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex en de gemeente Midden-Delfland aan bij de landelijke campagne ‘Plastic Heroes’ van de stichting Nedvang.

Wat wel en wat niet

Er kan veel meer kunststof verpakkingsafval worden ingezameld dan vaak wordt gedacht: plastic flessen en flesjes, shampoo- en wasmiddelflacons, lege tubes van tandpasta, crèmes en gel, zakken en bakjes van groente, fruit en salade, plastic tassen en boterkuipjes kunnen met een gerust hart in de verzamelcontainer worden gegooid. Samengestelde materialen zoals chipszakken en kauwgomstrips mogen niet in de container, net als verpakkingen die chemicaliënresten bevatten, zoals lijm- en verfverpakkingen.

Verzamelcontainers

Verspreid over de gemeente Midden-Delfland zijn speciale verzamelcontainers geplaatst voor kunststof verpakkingsafval.

De locaties van de containers waarin u uw kunststof verpakkingsafval kwijt kunt zijn:

 • Schipluiden: bij supermarkt AH aan de Keenenburgweg;
 • Schipluiden: Westlander, nabij winkel Van den Berg;
 • Den Hoorn: bij zalencentrum De Hoornbloem, in de Schoolstraat en nabij het scholencompex Het Lint in de wijk Look-West;
 • Den Hoorn: milieueiland Fluitekruid;
 • Maasland: nabij de sporthal Hofstede aan de Hofsingel en bij supermarkt AH aan de Veldesteijn.
 • Maasland: aan de Hofsingel, tegenover de begraafplaats 

Het verpakkingsafval kan ook gebracht worden naar het afvalbrengstation aan de Voltaweg 11 in Delft.

Meer informatie

Voor vragen over de inzameling van kunststof verpakkingsafval kijkt u op www.plasticheroes.nl.

Textiel

 • Schipluiden: op het parkeerterrein nabij de Kasteellaan;
 • Den Hoorn: op het Koningin Julianaplein en het Fluitekruid;
 • Maasland: op het Kastanjehof (nabij het winkelcentrum) en de Hofsingel (nabij de sporthal).

Tevens worden elke maand inzamelingsacties gehouden.

Wat mag wel en wat niet in de textielcontainer?
Wel in de textielcontainer Niet in de textielcontainer
draagbare kleding matrassen
schoenen, laarzen, gympen en sandalen dekbedden
handdoeken, theedoeken en washandjes kussens
dekbedhoezen, lakens en dekens vloerbedekking
gordijnen en vitrage tapijt
jassen en riemen boeken
hoeden en petten speelgoed
lappen groter dan 25x25 cm vuile kleding en textiel (bv. door verfresten)
tassen nat en kapot textiel

Het aangeboden textiel moet schoon zijn en in een gesloten zak aangeboden. Schoeisel moet per paar worden gebonden.

Afvalscheiding

Al het afval op één grote hoop is een hardnekkig misverstand. Het apart ingezamelde afval gaat in ieder geval niet tòch op de grote hoop. Glas, papier, karton, GFT, klein chemisch afval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt. Van bijvoorbeeld het GFT-afval wordt grotendeels compost gemaakt. De helft van deze compost gaat naar de Nederlandse land- en tuinbouw. De rest gaat naar kwekerijen en gemeenten en particulieren. Het uitgangspunt bij de afvalverwerking is dat afval waardevolle materialen bevat die opnieuw te gebruiken zijn. Wat niet opnieuw te gebruiken is, wordt verbrand in de verbrandingsoven. Dit afval levert weer energie op. De zogeheten 'slakken' die overblijven na de verbranding, worden voor een deel weer hergebruikt in onze wegen. Zo ziet u dat afvalverwerking ook wat oplevert!

Voor het recyclen van materialen zijn ‘zuivere’ afvalstromen nodig. Van een mengsel van papier en plastic lukt het niet om weer papier te maken. De vervuiling uit de afvalstroom halen kost een recyclebedrijf erg veel tijd en geld. Gescheiden afval dat heel erg vervuild is, is dus niet meer geschikt voor hergebruik. Het is daarom belangrijk om zelf zorgvuldig te zijn bij het scheiden van afval. Zo mag een gloeilamp niet in de glasbak, omdat er ook andere materialen in zitten, en de plastic omslagen van tijdschriften mogen niet in de papierbak. Het is dus van belang dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan afvalscheiding.

Ongediertebestrijding

Onder ongedierte worden diersoorten gerekend die in de naaste omgeving van de mens leven en door hun leefwijze materiële schade veroorzaken, ziekten kunnen overbrengen of op andere wijze grote hinder geven. In het kader van de Volksgezondheid is de gemeente, op last van het ministerie van VROM, verplicht gesteld om ratten te bestrijden. Alle overige ongedierte zoals muizen, wespen, mieren, vlooien enz. dienen de bewoners zelf te bestrijden of een particulier bedrijf in te schakelen. Eventueel kunt u concact opnemen met de dienst Beheer en Milieu van de gemeente Delft voor aanvragen voor en informatie over ongediertebestrijding: tel. (015) 260 22 05. Als vergoeding voor het bestrijdingswerk geldt een tarief per half uur.

Ratten

Als u last heeft van ratten kunt u de gemeentewerf bellen. Het telefoonnummer is (010) 593 94 44 . Het is ook mogelijk een e-mail te sturen naar buitendienstml@middendelfland.nl. Ook kunt u ons digitale meldingsformulier MeldPunt BuitenRuimte hiervoor gebruiken. De gemeente zorgt vervolgens voor de bestrijding van de ratten. De bestrijding van het ongedierte op de aangegeven locatie blijft doorgaan totdat geen overlast meer wordt ondervonden van de ratten. Voor alle andere plagen van diersoorten zal de gemeente alleen adviserend optreden en eventueel verwijzen naar particuliere bestrijders.

Welk afval moet in welke bak?

Het lijkt zo simpel: glas in de glasbak, fruitschillen bij het GFT en een restje verf bij het klein chemisch afval. Maar in welke afvalbak hoort bijvoorbeeld een cd? Of een spaarlamp? De afvalscheidingswijzer van milieu centraal (www.milieucentraal.nl) heeft het allemaal op een rij.